Kontakt - Zintegrowane Systemy Techniczne Sp. Z o.o.

Al. Jerozolimskie 212 A
Batory Office Building I
02-486 Warszawa
tel. 22 5343000
biuro@zstgroup.pl

Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000140395, NIP: 9511936983.
Wysokość kapitału zakładowego - 200.000,00 zł.

Formularz kontaktowy: