Obsługa techniczna nieruchomości

Stałe utrzymanie techniczne budynków

Istotą działania serwisu technicznego jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynku – jego utrzymanie techniczne. Jest to nieprzerwany proces trwający podczas codziennej eksploatacji nieruchomości. Jego skuteczność jest szczególnie odczuwalna podczas awarii i sytuacji kryzysowych, kiedy wszystkie działania  zmierzają do minimalizacji ich skutków, w kontekście najemców oraz właściciela obiektu.

Rodzaje obsługi technicznej nieruchomości

Nie wszystkie obiekty wymagają ciągłej opieki technicznej. Stąd oferujemy Państwu dwa rodzaje utrzymania technicznego Państwa nieruchomości:

  • Stacjonarny - zespół obsługi technicznej zajmuje się codzienną konserwacją instalacji technicznych i prowadzi na nim dyżury. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla pojedynczych nieruchomości lub grupy obiektów znajdujących się w bliskiej lokalizacji.
  • Mobilny - zespół techników obsługuje daną lokalizację według ustalonego harmonogramu. Opcja korzystna dla punktów sieciowych składających się z wielu powiązanych ze sobą obiektów. Grupy mobilne ZST znajdują się w 22 kluczowych punktach Polski, dzięki czemu w ciągu dwóch godzin jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej lokalizacji.
  • Usługa „złota rączka” – realizowanie drobnych, doraźnych napraw realizowane także w systemie 24/7.

Konserwacja instalacji technicznych

Funkcjonowanie budynków także nierozerwalnie wiąże się z organizacją bieżących remontów i konserwacji instalacji technicznych na budynku. Do tego należy dodać ustalanie harmonogramów prac okresowych - PPM, ofertowanie prac dodatkowych oraz ewidencję eksploatowanych urządzeń znajdujących się w zakresie obsługi technicznej nieruchomości.