Przeglądy i naprawy obiektów budowlanych

Oferta ZST zawiera zestaw usług związanych z przeglądami obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń będących ich częścią. Nasza oferta skierowana jest zarówno do właścicieli budynków komercyjnych, jak i mieszkaniowych oraz zarządców i klientów prywatnych. Cena poszczególnych usług jest indywidualnie  dopasowywana do potrzeb każdego klienta. W przypadku długookresowej współpracy koszty mogą zostać rozliczone ryczałtem.

  • Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie
  • Przeglądy elektryczne roczne i pięcioletnie
  • Przeglądy zerowe budynków wraz z wyceną napraw/modernizacji
  • Przeglądy i naprawy instalacji freonowej
  • Przeglądy i naprawy wentylacji mechanicznej
  • Przeglądy i naprawy agregatów wody lodowej