Usługa zintegrowana

Kompleksowa usługa zintegrowana jest tym co wyróżnia ZST Sp. z o.o. spośród innych firm działających na rynku FM. Polega ona na skonsolidowaniu w jednym pakiecie trzech rodzajów działań: serwisu technicznego zajmującego się budynkiem, serwisu sprzątającego dbającego o porządek oraz ochrony osób i mienia.

Dzięki połączeniu tych trzech elementów składających się na obsługę obiektu, klient uzyskuje przede wszystkim skuteczniejszą optymalizację kosztów, jest w stanie lepiej kontrolować swój budżet, a zatem wpływa na zwiększenie rentowności swojego obiektu.

Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest całkowita kontrola nad jakością wykonywanych usług , możliwość modyfikowania ich struktury, dzięki modułowemu charakterowi, a co za tym idzie szybkie wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu samego serwisu budynkowego.

  • Serwis techniczny - oferujemy stały serwis techniczny dla wszystkich obiektów budowlanych, serwis mobilny 24/7, usługę „złota rączka” oraz wykonywanie przeglądów okresowych i audytów.
  • Serwis sprzątający - nasze usługi realizujemy na terenie całej Polski. Powierzchnie sprzątane przez nas wynoszą obecnie 11 miliony m2. Zatrudniamy około 7000 tysięcy osób bezpośrednio przy sprzątaniu.
  • Ochrona osób i mienia - zapewniamy ochronę stacjonarną obiektów, ochronę doraźną, audyt bezpieczeństwa, grupy Interwencyjne, jak też opracowywanie Planów Ochrony Obiektu.