System HELPDESK

W obsługiwanych przez nas budynkach działa 24/7 system HELPDESK, który zapewnia efektywną komunikację pomiędzy stronami kontraktu. System stanowi wsparcie nie tylko w bieżącej obsłudze budynku, ale także w przypadku awarii oraz prac dodatkowych zgłaszanych przez Najemców.

Dzięki platformie E-PM jesteśmy w stanie zapewnić pełną ewidencję oraz optymalizację podstawowych procesów i zdarzeń, zarówno tych planowanych, jak i incydentalnych. Zarząd, najemcy i klienci otrzymują jednolite dane w postaci zestawień i raportów dostępnych online.

System może być obsługiwany z poziomu przeglądarki oraz przez telefony i tablety z systemami operacyjnymi:

  • Android
  • iOS

Grafika pomocnicza
ZST Group All rights reserved 2023