Wsparcie w zarządzaniu nieruchomością

Jako firma techniczna z długoletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie profesjonalnie reprezentować naszych klientów w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami do których między innymi należą:

 • Prowadzenie KOB – Książki Obiektu Budowlanego.
 • Wykonywanie wpisów do CRO oraz KOBiZE.
 • Przygotowanie listy usterek gwarancyjnych i nadzór nad procesem usuwania usterek
  w okresie gwarancji obejmujących daną nieruchomość.
 • Nadzór i koordynacja nad przeprowadzeniem wszelkich obligatoryjnych testów i inspekcji wymaganych przepisami polskiego prawa.
 • Doradztwo oraz aktualizacja wieloletniego planu remontów nieruchomości komercyjnych, a w szczególności przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w określonym przez Zleceniodawcę standardzie.
 • Opracowanie i przekazanie w uzgodnionym ze Zleceniodawcą terminie propozycji budżetu na kolejny rok (CAPEX, OPEX), uwzględniając niezbędne remonty, naprawy, modernizacje urządzeń oraz propozycje, które mogłyby zapewnić zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
 • Monitorowanie zużycia mediów. Odczytywanie i prowadzenie ewidencji odczytów liczników energii elektrycznej, wody, ciepła/ gazu, chłodu.
 • Nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi.
 • Realizacja obowiązków w imieniu Zarządcy budynku, wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska w kontekście zarządzania nieruchomościami.