Zintegrowane Systemy Techniczne Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212 A
Batory Office Building I
02-486 Warszawa
tel. 22 5343000
biuro@zstgroup.pl
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000140395, NIP: 9511936983.
Wysokość kapitału zakładowego - 50.000,00 zł.
ZST Group All rights reserved 2023