Kontakt - Zintegrowanie Systemy Techniczne

Al. Jerozolimskie 212 A
Batory Office Building I
02-486 Warszawa
Dział handlowy: tel. 504 804 322
Recepcja: tel. 22 534 30 00
biuro@zstgroup.pl
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000140395, NIP: 9511936983.
Wysokość kapitału zakładowego - 200.000,00 zł.