Energooszczędność

Oferujemy naszym klientom możliwość pełnego finansowania inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej związanej z modernizacją oświetlenia. Zapewniamy profesjonalne doradztwo od przygotowania dokumentacji po rozliczenie zrealizowanych inwestycji.

  • Leasing operacyjny i finansowy we współpracy z Bankami z możliwością włączenia kosztów instalacji.
  • Fundusz Inwestycyjny finansowanie w formule ESCO -spłata całej inwestycji następuje z oszczędności wygenerowanych w bieżących przepływach finansowych, jakie wygeneruje nowoczesne oświetlenie LED
  • Finansowanie ze środków NFOŚ - finansowanie uzależnione od aktualnie prowadzonych przez NFOŚ programów finansujących działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej.
  • Kredyt - oferta kredytowa na zakup opraw oświetleniowych adresowana jest do przedsiębiorców, których celem jest zwiększenie energooszczedności w Firmie. Kredyt Inwestycyjny realizowany przez Bank ma na celu wspieranie realizacje inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Skuteczna modernizacja oświetlenia i wdrożenie technologii LED to oszczędność kosztów energii do 70% z jednoczesnym zminimalizowaniem kosztów konserwacji (brak konieczności wymiany zużytych źródeł światła) oraz możliwością zmniejszenia mocy zamówionej. Każda modernizacja generuje również możliwość pozyskania świadectw efektywności energetycznej - BIAŁE CERTYFIKATY - sprzedaż praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej generuje dodatkowe zyski z modernizacji oświetlenia.

ZST Group All rights reserved 2023