Wsparcie w zarządzaniu nieruchomością

Jako firma techniczna z długoletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie profesjonalnie reprezentować naszych klientów w sprawach związanych z prowadzeniem obiektu do których między innymi należą:

  • prowadzenie KOB – Książki Obiektu Budowlanego.
  • wykonywanie wpisów do CRO.
  • przygotowanie listy usterek gwarancyjnych i nadzór nad procesem usuwania usterek w okresie gwarancji.
  • nadzór i koordynacja nad przeprowadzeniem wszelkich obligatoryjnych testów i inspekcji wymaganych przepisami polskiego prawa.
  • doradztwo oraz aktualizacja wieloletniego planu remontów, a w szczególności przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w określonym przez Zleceniodawcę standardzie.
  • opracowanie i przekazanie w uzgodnionym ze Zleceniodawcą terminie propozycji budżetu na kolejny rok, uwzględniając niezbędne remonty, naprawy, modernizacje urządzeń oraz propozycje, które mogłyby zapewnić zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
  • monitorowanie zużycia mediów. Odczytywanie i prowadzenie ewidencji odczytów liczników energii elektrycznej, wody, ciepła/ gazu, chłodu.
  • nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi.
  • realizacja obowiązków w imieniu Zarządcy budynku, wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

Grafika pomocnicza
ZST Group All rights reserved 2023